ოფიციალური პარტნიორები
საპარტნიორო პროგრამა
ოფიციალური პარტნიორები
InfoTel-Georgia
ტელესაკომუნიკაციო აპარატურის დისტრიბუცია, ინსტალაცია.
ქ. თბილისი, წერეთლის 116
+995 32 234 16 09
infotel.ge@gmail.com
www.infotel.com.ge
შპს ჯეონეთი
საკომუნიკაცო კომპანია
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 41
+995 32 247 00 00
info@geonet.ge
www.geonet.ge
ინტელკომ ჯგუფი
ქსელური და VoIP აპარატურის დისტრიბუცია
ქ. თბილისი, გაგარინის 4-4ა
+995 32 2989849; +995 32 2481633
sale@intellcom.net
www.intellcom.net